Sırala
Her sayfadagöster
Ara
Sayfa / 493
No: 2
Fon Kodu: A_M_
Adet: 1
Dosya No: 9
Gömlek No: 50
Gömlek Ek No: 1
Tarih
Miladi: 1851-10-24
Hicri: 1267-12-28
Rumi:
Çıldır Kaymakamı Ethem Paşa'ya verilen talimata dair mazbata ile Zülkadriye mukataasına dair pusula.
No: 3
Fon Kodu: A_MKT_MHM_
Adet: 1
Dosya No: 347
Gömlek No: 20
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1865-12-27
Hicri: 1282-08-08
Rumi:
Kırıntı ve Sunbas nahiyelerinde ahalinin tahrir-i nüfus ve iskanlarında üstün hizmetleri görülen Mustafa ve Ahmed Ağalara nişan verilmesi.
No: 4
Fon Kodu: A_MKT_MHM_
Adet: 1
Dosya No: 382
Gömlek No: 37
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1867-05-19
Hicri: 1284-01-15
Rumi:
Payas Kazasının tahririnin bittiği ve tanzim olunan defterlerin postaya verilerek gönderildiği. (1. Haleb)
No: 5
Fon Kodu: A_MKT_MHM_
Adet: 1
Dosya No: 385
Gömlek No: 24
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1867-06-19
Hicri: 1284-02-16
Rumi:
Bağdad'daki Akkapısı'nın, Beşiktaş İskelesi'nin, Kars ve Zülkadriye kazalarında hükümet konağı tamir masrafının karşılanması.
No: 6
Fon Kodu: A_MKT_MHM_
Adet: 1
Dosya No: 417
Gömlek No: 80
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1868-08-25
Hicri: 1285-05-06
Rumi:
Haleb Vilayeti'ndeki Fırka-i Islahiye'nin başka bir yere kaydırılmaması gerektiği.
No: 7
Fon Kodu: A_MKT_MHM_
Adet: 1
Dosya No: 753
Gömlek No: 102
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1849-11-25
Hicri: 1266-01-09
Rumi:
İfraz-ı Zülkadriye Mukataasına bağlı aşiretlerin vergilerini, Aydın'da oturanların mültezim Hakkı Efendi'ye Tire'dekilerin ise Osman Efendi'ye vermeleri.
No: 8
Fon Kodu: A_MKT_MVL_
Adet: 1
Dosya No: 33
Gömlek No: 105
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1850-10-28
Hicri: 1266-12-21
Rumi:
Aydın, Saruhan, İzmir, Menteşe, Denizli, Kütahya, Hamid ve Karahisar-ı Sahib sancaklarında İfraz-ı Zülkadriye Mukataası'na merbut aşiretlerden adet-i ağnam rüsumu alınmasına dair.
No: 9
Fon Kodu: A_MKT_NZD_
Adet: 1
Dosya No: 410
Gömlek No: 41
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1862-04-09
Hicri: 1278-10-09
Rumi:
Mekteb-i Tıbbiye hocalarından Doktor David'in orada kalması. Maraş Sancağı Çakallı, Kadirli ve Güzel Aşiretleri'nin kuralarının ne şekilde yapıldığı
No: 10
Fon Kodu: A_MKT_UM_
Adet: 1
Dosya No: 152
Gömlek No: 54
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1854-02-25
Hicri: 1270-05-27
Rumi:
İstifa eden Maraş Sancağı Kars Kazası müdürü Hacı Sadık Ağa'nın yerine münasip bir kişinin tayini.
No: 11
Fon Kodu: A_MKT_UM_
Adet: 1
Dosya No: 328
Gömlek No: 22
Gömlek Ek No:
Tarih
Miladi: 1858-10-08
Hicri:
Rumi:
1271 yılı Maraş ve Kars aşârı bedelinden dolayı Murtaza Ağa'da olan alacağının tahsili.